Béres Luca Petra

Bemutatkozás:

Tősgyökeres táborfalvaiként magam is az intézmény falai között töltöttem gyermekkorom meghatározó éveit, ezért nagy öröm volt a felsőfokú tanulmányaim (2012 és 2014 között ifjúságsegítő-, majd 2014 és 2018 között tanító szak a kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán) befejeztével a Csurgay Franciska Általános Iskolában megkezdeni pedagógus-pályafutásomat, és visszatérni abba a közegbe, ami diákéveim alatt rengeteg pozitív példát állított elém.

A képzőművészet számos formája rendkívül közel áll hozzám, ezért szívügyemnek érzem átadni az alkotás örömét az iskola diákjainak. Emellett a közösségfejlesztés, az osztályok tanulóinak összekovácsolása, a csoportokon belüli szociális kapcsolatok építése, formálása is nagy hangsúlyt kap mindennapi munkám során.