Határtalanul

Határtalanul! HAT-KP-1-2021/1-000561

Románia- Erdély- Erdővidék- Barót

Csurgay Franciska Általános Iskola 7. évfolyama

A titokzatos Hargita- 2022. június 20-25.

Erdélyi kalandozásaink története

Magyarság Háza

2022. június 3.

A Magyarság Háza által szervezett, " Törpének lenni egy óriásoknak szánt világban" című portréfilm vetítésén vettünk részt. A filmből a gyermekek megismerhették, hogyan él a mindennapokban egy mozgáskorlátozott. Megtudhatták hogyan érez, mit gondol, milyen az élete. Meglepően tapasztalták, hogy a film főszereplője mozgáskorlátozottként teljes életet él és nagyon pozitív gondolkodású. Rádöbbentek arra, hogy mekkora kincs az, ami nekik megadatott, hogy nem élnek semmilyen fogyatékkal és mozgásukban sem akadályozza őket semmilyen probléma.

 

Nemzeti Összetartozás Napja – Témanap

2022. június 7.

Reggel egy megemlékezéssel kezdtük a napot, ahol verset mondtak a kiránduló gyermekek, röviden ismertették a trianoni döntés okait és következményeit. Ezt követően kivonultunk az udvarra, ahol piros, fehér és zöld színű pólókban szív alakzatot formáltunk, melyről drónfelvétel készült. A délelőtt folyamán az iskola aulájában "kávézót" alakítottunk ki, ahol beszámolókkal, vetítésekkel meséltek arról hová fogunk utazni. A témanap keretében az egyes tanórákon a következőképpen emlékeztek a diákok és tanárok:

  • Földrajz: Nagy-Magyarország földrajzi és etnográfiai térképe. Beszélgetés és ismertetés.
  • Történelem: történelmi TOTÓ felső tagozatos diákok számára.
  • Irodalom: versek, regények a trianoni döntés okozta traumát követően.

Előkészítő órák

2022. június10.

3 előkészítő órát tartottunk ezen a napon. Az első történelmi és irodalmi előkészítés volt, ahol a tanárnő beszélt a határon túl élő magyarság létszámáról, a határon túlra kerülés okairól. Erdély magyarságának történelméről, neves személyiségekről, a magyarság jelenkori képviseletéről. A második óra biológia, földrajz, fizika, kémia témában érintette a majdani helyszíni tapasztalatokat és látnivalókat, a legendák tudományos magyarázatával, vulkáni utóműködés jelenségeivel ismerkedtek a diákok. Harmadik órában az út részletes ismertetése történt, Székelyföld és Erdővidék power point-os bemutatása, valamint a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályairól beszélgettünk a tanulókkal.


Rákóczi nyomában

Az útikönyvben szereplő helyszínek közül érintettük Kolozsvárt, Tordát, Csíksomlyót, Nagyenyedet, Marosvásárhelyet, ezekről minden fontos tudnivalót felolvastunk az út alatt és DVD-n filmet néztünk a városokról amint elhaladtunk mellettük. Segesváron megálltunk odafelé utunk alatt egy bő órás pihenő keretében megnéztük a lenyűgöző szász belvárost. Sétáltunk a csodálatos történelmi központban, megnéztük a várat és tornyait, a híres óratornyot, a kolostortemplomot, felsétáltunk a várhegyre, megszámoltuk a diáklépcső fokait, majd buszra ültünk és megtekintettük a segesvári csata helyszínét és koszorút helyeztünk el Fehéregyházán a Petőfi emlékműnél.

 

Utazásunk:

1. nap: Segesvár- Fehéregyháza- Barót

Kora reggeli indulást követően első megállónk a határ közelében volt. Határátlépés után felváltva felolvastak a tanulók történelmi, földrajzi, irodalmi tudnivalókról, valamint a városokról, amiket érintettünk vagy elhaladtunk mellettük. Így szerezhettek bővebb információkat Aradról, Temesvárról, Déváról, Szászvárosról, Szászsebesről, Nagyszebenről, Medgyesről, Fogarasi – havasokról, Kőhalomról, Olthévízről és Barótról. Az első hosszabb megállónk Segesvár városában volt, ahol megnéztük a csodás városközpontot, a várat és tornyait, a híres óratornyot, a kolostortemplomot, felsétáltunk a várhegyre, megszámoltuk a diáklépcső fokait. Ezután megtekintettük a segesvári csata helyszínét, koszorút helyeztünk el Fehéregyházán a Petőfi emlékműnél. A késő esti órákban érkeztünk meg Barótra, ahol meleg vacsorával vártak minket.


2. nap: Vargyas- Vargyas- szoros

Napunkat Vargyason és környékén töltöttük. Megtekintettük a vargyasi unitárius templomot, elmentünk a bútorfestő Sütő családhoz, koszorút helyeztünk el a trianoni kopjafánál, majd szekerekre ültünk és elindultunk a Vargyas-szorosba. Hosszas gyalogtúránk alatt felfedeztük a Lócsűr barlangot, az Orbán Balázs barlangot, ahol az emléktáblánál szalagot helyeztünk el, majd megnéztük a denevérek élőhelyét. Elfáradva, de élményekkel telve tértünk vissza a panzióba, ahol az esti beszélgetésünk alatt megírtuk a naplóbejegyzéseinket.

   

3. nap: Kisbacon- Olasztelek- Nagyajta- Barót

Harmadik napunkat bőven fűszereztük látnivalókkal. A reggelt Baróton az Erdővidék Múzeumában kezdtük, majd buszra szálltunk és elmentünk Kisbaconba. Csoportképet készítettünk Benedek Elekkel, majd megnéztük hogyan működik egy vízimalom Etelka néninél. Ezt követően elsétáltunk a Benedek Elek Emlékházhoz, ahol egy nagyon tartalmas előadás meghallgatása után koszorút helyeztünk el. Régen várt programunk következett, végre ellátogattunk Nagybaconba és találkoztunk a helyi iskolásokkal. Megismerkedhettünk az Erasmus program által itt vendégeskedő lengyel és török gyermekekkel egy vizes vetélkedő keretein belül. Nagyon jól sikerült ez a program. Az eredményhirdetés után továbbindultunk Nagyajtára, hogy megnézzük a vártemplomot. Útközben megálltunk Köpecen a csata helyszínénél, ahol koszorút helyeztünk el, majd Olasztelekre látogattunk el egy kovácsműhelybe. Barót felé megálltunk az út mellett borvizet kóstolni és meglátogattunk egy kőfejtőt, ahol előadást hallhattunk a kőfejtésről, szénégetésről és mészégetésről. Baróti vacsoránk után ellátogattunk a helyi bőrműveshez, ahol egyik tehetséges diákunk játszhatott a világon egyedülálló bőrből készült hegedűn. Esténket naplóírással és kiselőadásokkal zártuk.


4. nap: Kézdivásárhely- Csernáton- Sepsiszentgyörgy

Megtekintettük Kézdivásárhely csodás udvarteres belvárosát, a Céh-és Babamúzeumot, koszorúztunk Gábor Áron szobránál, ellátogattunk Csernátonba a falumúzeumba ahol szalagot kötöttünk, majd a délutáni órákban Sepsiszentgyörgy csodaszép városában időztünk miután megnéztük a Vadászati Múzeum kiállítását. Este fáradtan bár, de ismét nekikezdtünk a naplók megírásához, miután a nagybaconi diákok egy részével vetélkedtünk és beszélgettünk.

   

5. nap: Szent Anna- tó- Mohos tőzegláp- Apor lányok feredője

Megcsodálhattuk a Szent Anna-tó környékét, elsétáltunk a Mohos tőzegláphoz és az Apor lányok feredőjéhez. Sajnos a Torjai – Büdös Barlanghoz nem tudtunk elmenni, mivel erre a napra vártak minket a nagybaconi iskolások és sietnünk kellett, hogy időben odaérjünk és a vacsorát se késsük le. A nap legnagyobb öröme, hogy útközben több helyen is láttunk medvét, amit elindulásunkkor célul tűztünk ki. Nagybaconba érkezve egy terített asztal várt minket, táncokat tanultunk és tanítottunk, fociztunk és élveztük a hangulatos discot. Szomorú volt a búcsú és hosszú volt a nap, de nem jött álom a gyermekek szemére, így kimentünk a baróti iskola pályájára focizni még egy kicsit.

   

6. nap: Farkaslaka- Parajd

Kora reggeli ébresztő, búcsú és ajándékok átadása után buszra ültünk, hogy megkezdjük hosszú utunkat hazafelé. Útközben megálltunk Farkaslakán koszorúzni Tamási Áron sírjánál, majd megettük a reggelinket és meglátogattuk a parajdi sóbányát. Útközben ismét kiselőadásokat olvastunk fel, információt kaphattunk Szovátáról, Marosvásárhelyről, Tordáról, Kolozsvárról, Bánffyhunyadról, Csucsáról, Körösfeketetóról, Nagyváradról. Fáradtan, de élményekkel telve késő este értünk haza, ahol az a ajándékok átadása után búcsúztunk buszsofőreinktől és idegenvezetőnktől.


Értékelő, lezáró óra:

2022.07.01.

Az értékelő órát a projektfelelős nyitotta meg, aki röviden beszélt az útról és a tapasztalatokról. Ezt követően 3 diák kiselőadás formájában beszélt a 6. évfolyamos tanulóknak a látottakról és élményekről, valamint felolvastak az út alatt írt naplójukból. Meséltek az új barátaikról és az erdélyi iskolai tapasztalatokról. Egy fő készített képekből, videókból összefoglaló bemutatót, amit közösen megnéztek, majd rövid megvendégelés után az utazás lezárása és értékelése következett. Az óra végén a projektfelelős átadott minden gyermeknek egy kézzel készített ajándékot, ami emlékeztetni fogja őket az együtt töltött időre.

 

Erdélyi kalandozásainkról készült dokumentumaink a lenti felsorolásban megtekinthetők, letölthetők: (kattintás a kiszemelt dokumentumra!)


KÖSZÖNJÜK!