Kissné Juhász Erzsébet

Bemutatkozás:

Az általános iskolai tanulmányaimat 1980-ban végeztem el Táborfalván az általános iskolában, ahová felnőtt koromban visszatértem tanítani. 1984-ben Dabason érettségiztem a Táncsics Mihály Gimnáziumban, majd 1989-ben diplomáztam a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, mint okleveles óvodapedagógus. 1992-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító diplomát szereztem. 2000-től dolgozom Táborfalván a Csurgay Franciska Általános Iskolában. 17 éve vagyok az alsó tagozatos munkaközösség vezetője és ellátom a Gyermek- és Ifjúságvédelmi feladatokat. Az iskolában sokrétű pedagógiai munkát végzek. Az első évfolyamtól kezdve a felsős évfolyamokig különböző tantárgyakat tanítok. Az iskolai szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt veszek. A 2008-2009. tanévben a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésének és alkalmazásának bevezető pedagógusa voltam 1-4. évfolyamon, szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen. 2018-ban a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárást sikeresen teljesítettem. Ugyanebben az évben részt vettem a Komplex Alapprogram Bevezetése A Köznevelési Intézményekben című továbbképzésen és a program gyakorlati alkalmazásában. 2019-ben a Neumann János Egyetem Kecskeméti Főiskola Pedagógusképző Karán informatika műveltségterületen szereztem oklevelet. A pedagógusmunkám minőségének emelése céljából fontosnak tartom az állandó szakmai megújulást, a tanítói kompetenciáim feljődését. A továbbképzések adta lehetőségeket igyekszem kihasználni. Minden olyan percet eredményként élek meg, amikor értékeket, ismereteket, használható tudást adok át a gyermekek számára és látom a fejlődésüket. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek mindig tudják, hogy szeretjük őket, hiszünk bennük. Merjenek tévedni és hibázni, nem kell tökéletesnek lenniük, hiszen a világ sem az.