Tájékoztatás alsó felső tagozat 20210416
2021-04-16 15:59

Tisztelt Szülők!

A 177/2021. (IV.15.) Korm. rendelete alapján tájékoztatom Önöket, hogy 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1-4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül. 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamai (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek. Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat) 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az általános iskola 5–8. évfolyamaiban – a köznevelési intézményekben- 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.” A felmerülő egyéb kérdésekkel kérem, hogy az osztályfőnököt vagy a csurgay.franciska@gmail.com intézményi központi e-mail címen keressenek.

 

Üdvözlettel! Hermán Attila
   mb. intézményvezető